Genetik Potansiyelinizi bilmek,
artık mümkün...

Genetik teknolojisi - hayatınızı kolaylaştırıyor...

Moleküler biyoloji ve genetik alanında gerçekleşen gelişmeler, başımızı döndüren bir hızla ilerlemektedir. Yeni keşfedilen analiz teknolojileri ile daha da hızlanan bu gelişmeler, hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi arttıran birçok ürünü de bizlere getirmektedir. İnsan Genetiği alanında uzman kadrosu ile İzmir Genetik, ülkemiz ve sağlık sistemimizin bu ürünlerden en etkili bir şekilde faydalanmasını sağlamak amacı ile, bu ürünleri uzmanlığı ile birleştirerek sizlere sunmaktadır. Genetik Analizler, hayatımızda ticaret konusu yapılamayacak kadar önemli bir konudur. Bu konuda lütfen gerekli uzmanlığa sahip kişiler ile birlikte çalışınız.
Genetik Yetenek Testimizin dayandığı bilimsel çalışmalardan bazılarının ilgili özetlerini sizlere sunmak isteriz.
Sinir sistemi hücrelerinde (nöronlarda) işlevleri, plastisitesi ve asetilkolin salınım/geri bildirimi gibi mekanizmalarında rolü gösterilmiş olan CHRM2 geninde belirlenmiş değişiklikleri inceliyoruz. Bu genin üst beyin fonksiyonlarındaki etkileri gösterilmiştir. Bu çalışmada, 304 aileden 607 kişinin CHRM2 genindeki sekans değişikliklikleri incelenmiş ve zeka test sonuçları ile ilişkisi bilimsel yöntemler kullanılarak gösterilmiştir. 
İstatistiksel olarak gösterilmiş olan bu genetik ilişki, CHRM2 geninde bulunan (ve testimizde de incelenen) değişiklikler ve zeka performansı ile ilgilidir.
 
Dans etme yeteneği, ihtiyacı ve becerisinin insan biyolojisi ile ilişkisini uzun zamandır biliminsanları tarafından incelenmektedir. Bireylerin genetik bilgileri ile bu beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda bu yeteneğin seratonin transporter SLC6A4 ve arginine vasopressin receptor 1a AVPR1a genlerindeki dizin değişiklikleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
Bu ilişki, SLC6A4 ve AVPR1a genlerinde bulunan (ve testimizde de incelenen) değişikliklerin incelenmesi ile bireyin kişilik özelliklerinin anlaşılmasında kullanılır.
 
Bilimdünyasının önde gelen dergilerinden olan Science dergisinde yayınlanan çalışmada Zürih Üniversitesinden biliminsanları çok önemli bir makale yayımlamışlardır. Yaptıkları çalışmada; tüm genomu kapsayan genetik analizler sonucunda hafıza performansı ile KIBRA geninin istatistiksel olarak ilişkisini göstermişlerdir. 
Bu ilişki, KIBRA geninde bulunan (ve testimizde de incelenen) değişikliklerin incelenmesi ile kişinin Genetik Potansiyelinin anlaşılmasında kullanılır.